Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe

Go down

topic Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe

Bài gửi by Tìm việc quản lý cafe 8/7/2013, 10:49 pm

Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe Clip_image003
 
Add : 380/19 đường số 10 , P9, GV, Tp.HCM
HandPhone: 0919.226.442 – 090.8998.092
Gmail : tanphuongnamgiaiphapquanly@gmail.com
Yahoomail:  trannamvnn@yahoo.com.vn
 
HOẠCH ĐỊNH GIAI ĐOẠN SETUP NHƯ SAU:
 
Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe Clip_image001    GIAI ĐOẠN I: CHUẨN BỊ
 
Ø Điều nghiên khu vực kinh doanh, mô hình kinh doanh, đối tượng khách hàng chi tiết à Xây dựng định hướng kinh doanh.
Diễn giải:
1.     Khu vực kinh doanh:
2.     Mô hình kinh doanh:
3.     Đối tượng khách hàng:
4.     Xây dựng định hướng kinh doanh:
Ø Thiết lập Sơ Đồ Tổ Chức, quỹ lương nhân sự các bộ phận dự trù. Tiêu chuẩn bữa ăn nhân viên.
Diễn giải:
1.     Căn cứ vào tình hình sử dụng lao động dịch vụ trong khu vực kinh doanh:
2.     Căn cứ vào quy mô hoạt động và quy cách tổ chức mô hình kinh doanh:
3.     Đàm phán đề xuất:
Ø Lập bảng cân đối tài chính, khấu hao tài sản cố định, bài toán lãi lỗ dự trù và doanh số đạt được sau 06 tháng hoạt động. Khả năng thu hồi vốn đầu tư ban đầu.
Diễn giải:
Ø Lên kế hoạch công việc trong 01 tháng Setup đầu tiên. Hoạch định nhân sự khung chuyên nghiệp ( phân bổ công việc và thời gian hoàn thành công việc )
Diễn giải:
1.     Lập kế hoạch chi tiết hàng ngày, hàng tuần
2.     Lập bảng kế hoạch phân bổ nhiệm vụ chi tiết cho các nhân sự khung công ty
3.     Lập bảng hoạch định tiến độ công việc và thời gian hoàn thành chi tiết.
4.     Lập quỹ lương nhân sự dự trù, khối lượng nhân sự tuyển dụng và phân bổ ( dự trữ 10% )
5.     Lập bảng dụng cụ các bộ phận.
a)     Bảng dụng cụ bộ phận Bar
b)    Bảng dụng cụ bộ phận Bếp
c)     Bảng dụng cụ bộ phận Phục Vụ
d)    Bảng dụng cụ bộ phận Bảo vệ giữ xe
Ø Lên kế hoạch Tuyển dụng nhân sự: qua báo, băng rôn, mối quan hệ.
Diễn giải:
1.     Lập nội dung trình duyệt tuyển dụng nhân viên các bộ phận qua báo: đính kèm GPKD bản sao
2.     Đăng băng rôn tuyển dụng nhân sự các bộ phận tại mô hình và các vị trí liên quan
Ø Nhận hồ sơ cho các bộ phận ( phục vụ, bar, bếp, thu ngân, kế toán, lễ tân, bảo vệ, bảo trì, giữ xe, tạp vụ, dj, nhân viên ……)
Diễn giải:
1.     Xuất form đơn xin việc:
a)     Form thông tin nhân sự
b)    Phiếu nhận hồ sơ ( 02 liên )
c)     Form đánh giá nhân viên phỏng vấn
2.     Lọc hồ sơ à xuất file mô tả công việc các bộ phận diễn giải, ký duyệt:
a)     Đánh giá hồ sơ, gọi phỏng vấn lần 2
b)    Xuất file mô tả công việc, diễn giải, ký nhận. Lập phiếu nhận việc
3.     Lập hồ sơ lưu, bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh:
a)     Lập HSLĐ chính thức và dự trữ
b)    Lập bảng bổ sung hồ sơ nhân viên
4.     Đăng ký HĐLĐ
a)     Mua mẫu HĐLĐ và khai báo từ SLĐTBXH
b)    Đăng ký HĐLĐ, HĐTV, HĐ tạm thời
5.  Lập phiếu hẹn lich đào tạo nhân viên các bộ phận.
Ø Chuẩn bị các file mẫu biểu cho các bộ phận: Kế toán, cashier, bar, bếp, phục vụ, bảo vệ, phục vụ, tiếp tân, bảo trì, kho. Lập quy trình kiểm soát doanh thu, nội quy doanh nghiệp, nội quy thưởng phạt, các quy chế áp dụng khác từ BQL.
Diễn giải:
1.     Xuất file mẫu biểu làm việc các bộ phận:
a)     Gồm các loại file: Đề xuất, thống kê, kiểm tra, báo cáo các bộ phận
b)    Biểu mẫu quản lý: Quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa, quản lý doanh thu, quản lý TSCĐ
2.     Lập nội quy nhân viên, nội quy thưởng phạt các bộ phận, các quy chế doanh nghiệp:
a)     Nội quy doanh nghiệp chung
b)    Mức thưởng phạt, các loại biên bản làm việc
c)     Quy chế: Áp dụng cho từng khu vực, bộ phận chi tiết
3.     Lập và đào tạo quy trình kiểm soát doanh  thu.
a)     Bộ phận kế toán
b)    Bộ phận thu mua
c)     Bộ phận cashier
d)    Phối hợp các bộ phận
e)     Tổng hợp báo cáo
Ø Lên kế hoạch tập trung nhân viên: ngày/giờ cố định, quỹ thời gian đào tạo, tác nghiệp thử trên sàn. Ấn định ngày giờ khai trương.
Diễn giải:
1.     Lập kế hoạch đào tạo nhân viên chi tiết ( giờ/ngày/tuần/tháng )
a)     Phân chia các hạng mục thực thi cụ thể
b)    Phổ biến các quy chế, quy định, chế độ cho nhân viên
c)     Chỉnh sửa quy cách sinh hoạt hàng ngày theo “ tập tục du lịch”
d)    Kiểm tra liên tục và tái đào tạo ngay
e)     Thông qua nếu đánh giá đạt 70% hiệu quả. ( cấp tài liệu đính kèm ). Thi kiểm tra viết
2.     Các loại nghiệp vụ tác nghiệp: Phục vụ, tác phong, quy cách chào mời dẫn dụ khách hàng, phối hợp tác nghiệp
a)     Nghệ thuật giao tiếp khách hàng
3.     Các loại nghiệp vụ sàn: Quy trình vệ sinh đầu giờ, mô tả vị trí làm việc, kỹ thuật tác nghiệp
4.     Kế hoạch kiểm tra chạy thử
5.     Kế hoạch khai trương
Ø Lên kế hoạch mua sắm các dụng cụ cho các bộ phận để chuẩn bị đi vào hoạt động ( bàn ghế, dụng cụ quầy bar, dụng cụ bếp, văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ, đồng phục nhân viên, dịch vụ wifi, điện thoại, truyền hình cáp, âm thanh, ánh sáng, máy tính tiền, máy chấm công nhân viên, thực phẩm v.v.....)
Ø Lên Menu thức ăn + thức uống tham khảo: Sản phẩm, định lượng, chất lượng + giá cả nơi khu vực kinh doanh.
Ø Cài đặt phần mềm trên máy tính tiền: một số phần mềm chuyên dụng Lý phú vinh, Tân phú vinh, Young.
Ø Lên sơ đồ vị trí Setup khu vực bàn ghế, theo A – B – C...
Ø Lập kế hoạch khai trương: phát tờ rơi, phương án tổ chức khai trương, đội ngũ khai trương.
Ø Lập kế hoach marketing khởi tạo: thiết kế logo quán, tên website, card vib, quà tặng, giảm giá giai đoạn khai trương, thiệp mời khách, số lượng khách, phân phối khách.
 
 
Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe Clip_image001    GIAI ĐOẠN II: TRAINING
Ø Lên kế hoạch tập trung trainning ( đào tạo) cho các bộ phận đã được tuyển dụng: Nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ bar, nghiệp vụ cashier, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ tạp vụ, nghiệp vụ bảo vệ nhà hàng, nghiệp vụ tiếp tân, nghiệp vụ vệ sinh. Lưu hồ sơ nhân viên dự phòng.
Ø Chấm công chi tiết và phổ biến chế độ ngày công ( 50% lương chính thức ), theo dõi và kiểm tra số lượng nhân viên học việc. Setup máy chấm công tổ chức lắp đặt.
Ø Phổ biến nội quy doanh nghiệp, quy định thưởng phạt, chế độ lên lương, ngày off, thời gian off, các quy định khác……v.v. Chuẩn bị danh sách lập hồ sơ hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc các bộ phận.
Ø Phân chia khu vực, ca kíp làm việc, hỗ trợ công việc trong quá trình hoạt động, phân bổ diễn giải nhiệm vụ chi tiết từng vị trí: phục vụ order, tiếp thực, tiếp nước, dọn bàn, vệ sinh khu vực..v.v. Tạo tình huống liên tục và cách xử lý.
Ø Lập bảng mô tả công việc và diễn giải chi tiết cho từng bộ phận.
Ø Đưa ra quy trình làm việc các bộ phận theo sơ đồ tổ chức: trách nhiệm, tuân thủ quy định, báo cáo, kiểm tra thu hoạch: thử việc, học việc….v.v.
Ø Trainning chặt chẽ về đặc thù mô hình, phong cách kinh doanh, sản phẩm kinh doanh trên Menu: lượng, giá, chế độ khuyến mãi, chế độ khách VIP. Phân bổ nhiệm vụ chi tiết cho các Quản lý ca: diễn giải, kiểm tra hàng ngày.
Ø Đào tạo quy trình làm việc bộ phận bếp. Giới thiệu thành phần, tính chất, bộ nước chấm, dụng cụ ăn đi kèm cho toàn thể nhân viên.
Ø Đào tạo quy trình làm việc Bar, quy cách ly sử dụng, thành phần, định lượng, tính chất các loại trên menu.
Ø Tác nghiệp tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần, chọn lọc và có kế hoạch bổ sung nhân sự hoặc điều động tăng ca.
Ø Lập các mẫu biểu đánh giá nhân viên thử việc, nhân viên học việc. Đánh giá chi tiết đồng thời có kế hoạch bổ sung nhân sự cần thiết.
Ø Đưa ra mức lương thử việc và mức lương chính thức + các quyền lợi sau thời gian thử việc.
Ø Chế độ tiền TIP, cách phân chia cho từng bộ phận, các loại khen thưởng, hình thức xử lý vi phạm.
Ø Đào tạo cashier tính tiền trực tiếp trên máy, thử tay nghề bếp, dj, pha chế. Phối hợp diễn tập các bộ phận. Tạo tình huống giả trực tuyến.
Ø Đào tạo chọn lọc lực lượng khai trương. Chạy thử tác nghiệp, định ngày giờ khai trương.
Ø Lên kế hoạch liên lạc tập huấn PCCC, VSATTP.
 
 
Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe Clip_image001    GIAI ĐOẠN III: CHUẨN BỊ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Ø Lắp đặt bảng hiệu và logo của quán. Đăng băng rôn tuyên truyền giới thiệu, phát tờ rơi, card VIP, thư mời cho tất cả các khách hàng xác lập ban đầu.
Ø Lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng, các dịch vụ về truyền hình cáp, Internet. Kiểm tra hệ thống điện nước, máy phát điện, cây kiểng, các vật dụng trang trí.
Ø Lên kế hoạch khai trương quán trước khoảng 01 tuần chi tiết, phân bổ nhiệm vụ từng bộ phận trong ngày/tuần khai trương.
Ø Nhập và kiểm tra các dụng cụ để Setup vào tất cả các vị trí, sẵn sàng cho các bộ phận: Bar, Bếp, Phục Vụ, Hệ thống máy móc văn phòng, kho, cashier
Ø Kiểm tra lại chất lượng thức ăn + thức uống, chất lượng nghiệp vụ phục vụ, hệ thống phần mềm, kiểm tra các nhân viên thao tác khi sử dụng phần mềm, nghiệp vụ tác nghiệp nhân viên các bộ phận.
Ø Thiết lập hệ thống nhập hàng, nguồn thực phẩm. Thống kê chi tiết lập bảng biểu thống kê đầu vàoà Báo cáo thuế định kỳ ( 20 hàng tháng )
Ø Đưa ra định lượng thức ăn + thức uống + giá cốt sản phẩm + giá bán, tính lợi nhuận % theo kỳ.
Ø Đưa ra nội quy làm việc chung có thưởng, phạt rõ ràng.
Ø Quy trách nhiệm làm việc cho từng bộ phận.
Ø Setup vị trí quầy staff. Bàn ghế các khu vực, dụng cụ trang trí, vật dụng trang trí.
Ø Đưa ra các biểu mẫu chung cho các bộ phận ( phiếu đề xuất hàng, phiếu báo cáo Xuất nhập tồn thành phẩm bộ phận Bar + Bếp, Thu ngân, Kế toán, Phiếu chi và thu để tạo hệ thống quản lý hàng chặt chẽ hơn.
Ø Đưa ra mức khấu hao hàng hóa, tài sản để hạch toán dễ dàng hơn.
 
Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe Clip_image001    GIAI ĐOẠN IV: KHAI TRƯƠNG
 
Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe Clip_image001    GIAI ĐOẠN V: KHẮC PHỤC SỰ HOÀN HẢO
 

Tìm việc quản lý cafe
Cấp 0
Cấp 0

Tổng số bài gửi : 3
Points : 5
Reputation : 0
Join date : 07/08/2013

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe

Bài gửi by Tìm việc quản lý cafe 8/7/2013, 10:52 pm

Liên hệ : Trần Nam 
tel : 0908998092

Tìm việc quản lý cafe
Cấp 0
Cấp 0

Tổng số bài gửi : 3
Points : 5
Reputation : 0
Join date : 07/08/2013

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe

Bài gửi by Tìm việc quản lý cafe 8/7/2013, 10:52 pm

b

Tìm việc quản lý cafe
Cấp 0
Cấp 0

Tổng số bài gửi : 3
Points : 5
Reputation : 0
Join date : 07/08/2013

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Tìm việc quản lý nhà hàng - cafe

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết